E-PLM (Extended–Product Lifecycle Management) ontvangt subsidie

Date: 22-12-2017 - Categories: News

voor de volgende activiteit(en):

E-PLM Proeftuin is het project met als doel nieuwe en efficiëntere vormen van samenwerken tussen bedrijven te creëren, hiermee in de proeftuin te experimenteren, en de resultaten om te zetten in nieuwe praktische inzichten om zo een technologische en economische voorsprong te creëren.
In dit project wordt de proeftuin gedefinieerd en ingericht om daarin op een veilige manier data te delen en de volgende experimenten uit te voeren:
• Standaard product levensfasen workflow definiëren
• Diversiteit in configuratie methodes onderzoeken
• Voorwaarden voor kennisuitwisseling bepalen
• E-PLM trainingen ontwikkelen en uitvoeren
• Technologie portal definitie maken
• Samen werken in een ‘Virtual Room’ onderzoeken
• Informatie uitwisselen op basis van modellen
• Verbetering op PLM snijvlakken m.b.v. QLTC-methodieken
• Service management KPI’s onderzoeken

OP Oost

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

De genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma op: www.op-oost.eu

© 2019 | PM-GROUP Webdesign: StandOut Reclame